Kültür Etkinlikleri Hakkında

Kültür Etkinlikleri Hakkında

İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) kültür etkinlikleri sergi konularının içeriğini zenginleştiren, kentin kadın tarihini gündemde tutan, kentin kadın belleğini oluşturan, ilgi alanları farklı, çeşitli ziyaretçi profillerine yönelik bilgi ve sanat etkinlikleridir.
Kent kadın müzesi olma özelliğiyle, İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) kültür etkinlikleri kenti oluşturan farklı kimlikler arasında iletişim sağlar, kuşaklar ararası etkileşim yolunu açar ve kentte yaşayanlara, kendilerinin de kent tarihinin bir parçası olduğunu hissettirir.
İstanbul Kadın Müzesi® (İKM) kültür etkinlikleri, kentin kadın tarihinde bir kutlama geleneği başlatır.
İstanbul Kadın Müzesi® (İKM), müze mekânı dışında da kentin kadın tarihini gündemde tutan kültür etkinlikleri sunar. Önce sanal ortamda açılmış olan İstanbul Kadın Müzesi® (İKM), henüz müze binasına sahip olmadığı için, müzenin kültür etkinlikleri de sınırlı bir çerçevede yürütülmektedir.

İstanbul Kadın Müzesi® (İKM)'nin güncel etkinlikleri hakkında, sitenin ana sayfasından ve müzenin sosyal medya hesaplarından bilgilenebilirsiniz. Geçmiş etkinlıklerı ise buradaki listede veya buradaki kitapçıkta bulacaksınız.


Meral Akkent
İstanbul Kadın Müzesi® (İKM)
Küratör

...... DUYURU ...... ...... DUYURU ...... ...... DUYURU ......

Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları, Hatırlama Pratikleri Konferansı
18-20 Ekim 2018, İstanbul

Müzeler ve hafıza mekanları hem kolektif hafızayı şekillendirmede ve dönüştürmede, hem de kolektif geçmiş ve bugün hakkında ulaşılabilir bilgi üretmede kilit rol oynamaktadırlar. Son yıllarda toplumsal cinsiyet, cinsellik ve hafıza alanlarındaki eleştirel bilgi üretimine ve feminist pedagojinin gelişimine rağmen, birçok müze ve hafıza mekânı geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine eleştirel bir bakış açısı getirememekte, eşitsizlikleri ve toplumsal cinsiyete bağlı normları üretmeye devam etmektedir.

'Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları, Hatırlama Pratikleri Konferansı"nın amacı feminist pedagojinin müzelere, hafıza mekanlarına ve hatırlama pratiklerine yaptığı ve yapabileceği katkıları tartışmak ve analiz etmek için araştırmacıları, müze yetkililerini, eğitimcileri ve aktivistleri bir araya getirmektir.

BİLDİRİ ÇAĞRISI
Türkçe
İngilizce

Düzenleyenler

İstanbul Kadın Müzesi
"Kapsayıcılık", İstanbul Kadın Müzesi'nin kurumsal ideali ve prensibidir. Müzenin çalışmalarının temel ilkesi kapsayıcı bir İstanbul kadın tarihi tesisine katkıda bulunmaktır.

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender)
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) toplumsal cinsiyet ve cinsellik alanında çalışmalar yürüten, akademi, sivil toplum, sanat, siyaset ve gündelik hayat arasındaki bilgi akışı, paylaşım ve etkileşimin güçlendirilmesini hedefleyen bir üniversite araştırma merkezidir.

Daha geniş bilgi için: istanbul.kadin.muzesi.info@gmail.com


...... OCAK 2018'DE ÇIKTI!!! ...... ...... OCAK 2018'DE ÇIKTI!!! ..... ...... OCAK 2018'DE ÇIKTI!!! ....

Kadın Müzesi – Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekân
Der. Meral Akkent, Güldünya Yayınları, 232 sayfa, Türkçe / İngilizce.

İstanbul Kadın Müzesi, ilk yayınında 2016 yılında Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi ortaklığı ile düzenlendiği "Kadın Müzesi:Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan - Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı"nda tartışılan uluslararası deneyimleri bir araya getirdi.

Kitap PDF belge olarak da indirilebilir.

Daha geniş bilgi için: istanbul.kadin.muzesi.info@gmail.com

"Kadın Müzesi:Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan - Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı" hakkında, buraya tıklayarak bilgilenebilirsiniz.

euro.message madebycat ®