Kadın Kültür Mirası Etkinlikleri

Kadın Kültür Mirası Etkinlikleri

"Kadın tarihiyle bugüne, bugünden kadın tarihine bakmak"

Kadın Kültür Mirası Etkinlikleri, İstanbul Kadın Müzesi®'nin (İKM) sürekli sergisinde tanıtılan ilklerin kültür mirasını tanımlama ve bu kültür mirasının günümüzde içerdiği anlamı inceleme amacını güder.

Sürekli sergide tanıtılan ilklerin jübile teşkil eden doğum ya da ölüm günlerinde, ulusal ve uluslararası konferans, panel ve seminerlerde jübilesi yapılan kişinin kültürel mirasının kendi dönemi içindeki anlamı ve bu alanın bugün bizler için ne anlam ifade ettiği, bu alanı ne kadar "kendimizin" yapabildiğimiz, disiplinlerarası bakış açısıyla incelenir.

Kadın Kültür Mirası Ekinlikleri, kadın tarihiyle günümüze ayna tutar ve gelenekselleşme amacı güden uluslararası diyaloglara yol açar.

ETKİNLİKLERDEN BİR SEÇKİ

2020 yılı programı:

Bana bırakacağınız gelecek - Kız çocukları ve iklim krizi // Which future will you leave me? Girls on the climate crisis

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler'in sekiz yıl önce, dünyanın her yerindeki kız çocuklarının yaşadıkları dezavantajlara dikkat çekmek için başlattığı bir eylem günüdür. İstanbul Kadın Müzesi, Bana bırakacağınız gelecek - Kız çocukları ve iklim krizi projesiyle bu günü, hem kutlama hem de daha iyi bir dünya için ileriye bakma şansı olarak değerlendiriyor. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen fiziki sergi, sanal sergi, kitap ve billboard aksiyonları, kız çocuklarının sürdürülebilir ve adil bir dünya çağrısını belgeliyor ve duyuruyor.

Fiziki sergi
Sanal sergi
Proje kitabı
Billboard aksiyonları
Proje tanıtım videosu
Kültür etkinlikleri duyuruları
Kültür etkinlikleri videoları:
Vegan feminizm
Kuru Su romanı okuma etkinliği
Psikolog Hande Aydın ve Ammonite Digital Art Gallery sanatçıları söyleşişi
Fiziksel ve sanal sergilerin tanıtım posterleri

2019 yılı programı:

Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları ve Hatırlama Pratikleri // Feminist Pedagogy: Museums, Memory Sites, Practices of Remembrance

Yayın: Toplumsal hafızanın dönüşümünde feminist pedagojinin rolü nedir? Kadın ve toplumsal cinsiyet müzelerinde ve hafıza mekânlarında hangi feminist pedagojik yaklaşımlar uygulanıyor? Ziyaretçilerle sergilerin ilişkisi ve ziyaretçilerin kendi aralarındaki ilişki sergilerle nasıl sağlanıyor? Türkçe / İngilizce hazırlanan kitap, on iki ülkeden farklı feminist hafıza çalışmaları ve feminist pedagoji deneyimlerini sunuyor.

2018 yılı programı:

İstanbul'da Karşılaşmalar – Çağlar Boyunca Kadın Yaşamları // Encounters in Istanbul – Women's Lives Through the Ages

Tarih yalnızca geçmiş olaylara odaklanan bir bilim değildir. Her gün tarih yazılıyor. Bu nedenle sergide Avusturya ve Türkiye'den 1800'lerden günümüze bilim, sanat, edebiyat, politika, hak savunuculuğu gibi alanlarda etkin olmuş ve aynı zaman diliminde yaşamış kadınlar olduğu kadar, halen aramızda yaşamakta olan kadınlarla da karşılaşıyoruz. Hepsi yetenekleri, azimleri, cesaretleri, yenilgileri ve zaferleriyle özgürleşme sürecinde diğer kadınlara ilham kaynağı oldular. Bu karşılaşmalar kadın yaşamları arasında ilişkiler kuruyor, dile getirilen taleplerdeki ve hak kazanma mücadelelerindeki benzerliklere işaret ediyor. İşte tam da bu benzerlikler, kadınlar arasında birçok düzeyde iletişim oluşması için fırsatlar sunuyor.

Sergi kitapçığı

İfşa Etmeden? // unEXPOSED?

İfşa Etmeden? // unEXPOSED? sergisi, dünya kadın müzelerinin ortak ürünü olarak tasarlandı. Kadın müzelerine, geçmiş sergilerinde şiddet içeren bir hikâyenin, şiddet fotoğrafları kullanılmadan nasıl anlatıldığını belgeleyen metin ve görseller göndermeleri için çağrı yapıldı. ABD, Almanya, İsviçre, İtalya ve Norveç'ten altı kadın müzesi; doğal çevrenin tahribi, şiddet, zulüm süreçleri, kitlesel katliamlar, insanların zorla kaybedilmeleri ve sığınmacılara yönelik yapısal şiddet gibi konularda düşünen onüç örnek gönderdi.

Başkalarının deneyimlediği acıları anlatmak, özel çaba gerektirir. Kadın müzelerinden gelen katkılar; acıtan anılar hakkında nasıl saygıyla, empati duyarak ve dayanışma içinde konuşulabileceğini örnekliyor. İnsanların birbirine dokunabilmesini sağlayan, isyan ve umuda yeni anlamlar kazandıran, kalıcı semboller yaratan, ortak dil oluşturan hatırlama pratikleri için somut örnekler içeren İfşa Etmeden? // unEXPOSED? sergisi, uygulamalı feminist müze pedagojisi için bir örnek teşkil ediyor.

Sergi kitapçığı

Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları ve Hatırlama Pratikleri // Feminist Pedagogy: Museums, Memory Sites, Practices of Remembrance, 18-20 Ekim 2018

Müzeler ve hafıza mekanlarının hem kolektif hafızayı şekillendirmede ve dönüştürmede, hem de kolektif geçmiş ve bugün hakkında ulaşılabilir bilgi üretmede önemli rolleri vardır. Toplumsal cinsiyet, cinsellik ve hafıza alanlarında son yıllardaki eleştirel bilgi üretimine ve feminist pedagojideki gelişmelere rağmen, birçok müze ve hafıza mekânı geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine eleştirel bakış açısı getirememekte, eşitsizlikleri ve toplumsal cinsiyete bağlı normları üretmeye devam etmektedir.

Alternatif bir hafıza kültürü ve hatırlama pratikleri geliştiren feminist pedagoji uygulamalarını tartışmak ve paylaşmak amacıyla düzenlenen Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri Konferansı, feminist müze pedagojisiyle çalışan kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri, barış müzeleri ve hafıza mekânlarını; farklı alanlardaki hak ihlalleri üzerine toplumsal cinsiyet bakış açısyla çalışan sivil toplum aktivistleri ve kurumlarını; ziyaretçi katılımı ve ziyaretçiler arasında diyalog oluşturulması üzerine düşünen ve yaratıcı pratikler geliştiren araştırmacıları, müze yöneticileri ve müze eğitimcilerini biraraya getirdi.

Program kitapçığı
Konferans Blog'u
Konferans tanıtım videosu
Konferans belgeseli

2017 yılı programı:

Yayın: Müzecilik literatüründe, kapsayıcı konseplerle çalışan kadın müzeleri konusundaki ilk kitap: Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan // Feminist Pedagogy: Museums, Memory Sites, Practices of Remembrance

2016 yılı programı:

Kadın Müzesi:Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan - Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı // Feminist Pedagogy: Museums, Memory Sites, Practices of Remembrance, 20-22 Ekim 2016

20-22 Ekim 2016 tarihinde organize edilen bu uluslararası konferans kapsamında, kadın müzelerinin 21'inci yüzyılda toplumsal değişim ve demokratikleşme sürecinde oynadığı rol, "müze", "kadın", "kadın müzesi" ve "kadın tarihi" gibi farklı bağlamlarda tartışıldı.

Günümüzde Norveç'ten Hindistan'a, Arjantin'den Çin'e 32 ülkede 80'e yakın kadın müzesi bulunuyor.

Kapsayıcı çalışma konseptiyle uluslararası kadın müzeleri topluluğuna 2012 yılında katılmış olan İstanbul Kadın Müzesi bu konferansın konseptini geliştirdi. Konferans; kapsayıcı konseptle çalışarak günümüzde her zamankinden fazla gereksinim duyduğumuz toplumsal barış tesisine katkı yapan kadın müzelerinin kendi toplumlarındaki farklı kültürleri ve kültürel kimlikleri sunma deneyimlerini paylaşma fırsatı sunmak amacıyla organize edildi.

• Konferansta kadın müzelerindeki; tarihi, sanatı, toplumsal cinsiyetleri ve toplumu yansıtma stratejilerinin teorik, eleştirel ve uygulama yöntemleri hakkında tartışıldı;
• Hatırlama kültürü, çeşitlilik, kapsayıcılık prensibi ile çalışan kadın müzeleri arasında iletişim sağlandı;
• Farklı ülkelerden gelen meslektaşları ile Türkiyeli müze profesyonelleri arasında kalıcı ilişkilerin oluşması ve ortak projelerin tartışılması teşvik edildi.

Konferansın verilerinin uzun vadede, Türkiye'deki üniversitelerin müzecilik bölümlerinin öğrencileri, müze profesyonelleri, akademisyenler ve kültür alanındaki diğer aktörler için toplumsal cinsiyet, hatırlama kültürü, kolektif hafıza ve kapsayıcılık (inclusion) bağlamlarında yeni alanlar açılması hedeflendi.

Program kitapçığı
Konferans Blog'u
Konferans tanıtım videosu
Konferans belgeseli

2014 yılı programı:

- Üniversitede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Sempozyumu, 7-10 Kasım 2014, İstanbul
Üniversitede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Sempozyumu, Türkiye'de kadınların üniversitede 100 yılı nedeniyle, İstanbul Kadın Müzesi'nin „Kadın Kültür Mirası Etkinlikleri" çerçevesinde İstanbul Kadın Müzesi ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu ortak çalışmasıyla organize edildi.
Sempozyum programı

- Kadınların Üniversitede 100 Yılı" sergi, 7 Kasım – 21 Aralık 2014, İstanbul
İstanbul Kadın Müzesi, Nuriye Ulviye Mevlan Civelek anısına „Kadınların Üniversitede 100 Yılı" sergisini hazırladı.
Çalışma, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, Sismanoglio Megaro galerisinde sergilendi. Sergi kataloğu

İstanbul Kadın Müzesi ve Türkiye'de kadınların üniversitede 100 yılı ilişkisi:
Kadın Üniversitesi'nin (İnas Darülfünunu) 12 Eylül 1914 tarihinde açılması, İstanbul Kadın Müzesi sürekli sergisinde yer alan Nuriye Ulviye Mevlan Civelek'in kurduğu Kadınlar Dünyası dergisi ve gene Nuriye Ulviye Mevlan Civelek'in kurucularından olduğu Müdafa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti'nin lobby çalışmaları sonunda gerçekleşmişti.

2013 yılı programı:

- Semiha Es – Uluslararası Kadın Fotoğrafçılar Sempozyumu // // Semiha Es – International Symposium on Women Photographers, 28-30 Kasım 2013, İstanbul
İstanbul Kadın Müzesi, „Kadın Kültür Mirası Etkinlikleri" çerçevesinde Semiha Es - Uluslararası Kadın Fotoğrafçılar Sempozumu'nu Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu'nun, ortak çalışmasıyla organize etti. 21. yüzyılda kadın fotoğrafçıların, fotoğraf dünyasındaki yerlerinin ve katkılarının irdelendiği sempozyum, İstanbul Kadın Müzesi sürekli sergisinde yer alan ve 1912-2012 yılları arasında yaşamış olan Türkiye'nin ilk gezi ve savaş fotoğrafçısı Semiha Es'in 100. doğum günü nedeniyle yapıldı.
Sempozyum posteri
Program Türkçe / İngilizce

Sempozyumun çerçevesinde 29 Kasım 2014 tarihinde "Semiha Es" ve "İkinci Göz: Türkiye'den Kadın Fotoğrafçılar" başlıklı fotoğraf sergileri ziyarete açıldı.
Sergi posteri
Sergi kataloğu

- Özel beste ve konser, 29 Kasım 2014
Caz piyanisti ve besteci Ayşe Tütüncü, İstanbul Kadın Müzesi sürekli sergisinin fotoğraf kategorisindeki dört fotoğrafçı anısına, hikayelerinden esinlenerek bestelediği eserini ilk kez "İkinci Göz Türkiye'den Kadın Fotoğrafçılar" sergisinin açılış kokteylinde Sismanoglo Megaro'da çaldı.

Daha geniş bilgi için:
www.facebook.com/Semihaessymposium
semihaessymposium.blogspot.com

İSTANBUL KADIN KÜLTÜR VAKFI®

euro.message madebycat ®